Tarkenna hakuasi

Mielenterveyttä ja työkykyä mielenterveysosaamista kehittämällä ja alueellista yhteistyötä tekemällä (MYÖTE) profiilikuva

Mielenterveyttä ja työkykyä mielenterveysosaamista kehittämällä ja alueellista yhteistyötä tekemällä (MYÖTE)

Projekti
Päättynyt 01.03.2021 - 31.08.2023
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Sosiaali- ja terveysministeriö

Mielenterveyttä ja työkykyä mielenterveysosaamista kehittämällä ja alueellista yhteistyötä tekemällä (MYÖTE) rahoittajan logo Mielenterveyttä ja työkykyä mielenterveysosaamista kehittämällä ja alueellista yhteistyötä tekemällä (MYÖTE) rahoittajan logo Mielenterveyttä ja työkykyä mielenterveysosaamista kehittämällä ja alueellista yhteistyötä tekemällä (MYÖTE) rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Työterveyslaitos (päätoteuttaja), Helsingin yliopisto ja MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ja tukea työssä olevien psyykkistä ja sosiaalista työ- ja toimintakykyä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa ja sen jälkeen. Hankkeessa tehdään pysyvät ja vaikuttaviksi arvioidut alueelliset toimintamallit mielenterveyden tukemiseen sekä tuetaan työyhteisöjä löytämään keinoja vahvistaa henkilöstön mielenterveyttä. Toimintamallit luodaan niin, että ne toimivat myös kriisitilanteen jälkeen työikäisten psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn ylläpitäjinä ja parantajina. Hankkeessa vahvistetaan työpaikkojen ja yrittäjien keinoja ja osaamista vahvistaa henkilöstön ja yrittäjien omaa mielenterveyttä, sote- toimijoiden osaamista ja yhteistyötä sekä sote-organisaatioiden toiminnallista ja rakenteellista joustavuutta alueellisia toimintamalleja rakentaen.

Hankkeen tavoitteena on:
1. Vahvistaa ja tukea työssä olevien psyykkistä ja sosiaalista työ- ja toimintakykyä.

2. Vähentää mielenterveysperusteista työkyvyttömyyttä (sairauspoissaolot ja uudet työkyvyttömyyseläkkeet) ja sen myötä nostaa työllisyysastetta ja tuottavuutta sekä vähentää työkyvyttömyydestä johtuvia kustannuksia.
Tavoitteisiin 1 ja 2 vastataan:
a) Rakentamalla alueelliset sote-toimijoiden yhteistyömallit mielenterveyden tukemiseen
ja arvioimalla kehitettyjen toimintamallien vaikuttavuus työelämässä olevien psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn.
b) Vahvistamalla työhön paluun tukikeinoja työpaikoilla ja työterveyshuollon työkyvyn tuen koordinaatiovastuuta ja –osaamista mielenterveyden häiriöihin liittyen
c) Vahvistamalla sote-toimijoiden ja -organisaatioiden osaamista ja yhteistyötä mielenterveyden tukemisessa.
d) tukemalla pk-yrityksiä ja julkisen sektorin työpaikkoja valitsemaan keinoja vahvistaa henkilöstön mielenterveyttä ja psyykkistä resilienssiä rohkaisemalla työpaikkoja tavoittelemaan Hyvän mielen työpaikka -merkkiä
e) tukemalla yrittäjien jaksamista ja mielen hyvinvointia COVID-19-kriisin aiheuttamassa taloudellisessa epävarmuudessa vahvistamalla heidän mielenterveysosaamistaan ja -taitojaan
3. Tuottaa tietoa päätöksenteon, sote-palveluiden kehittämisen ja työpaikkojen mielenterveyden vahvistamisen tueksi alueellisesti ja valtakunnallisesti.