Tarkenna hakuasi

NETREP - Läheisyys, kumppanuus ja perheellistyminen Suomessa, Portugalissa ja Skotlannissa profiilikuva

NETREP - Läheisyys, kumppanuus ja perheellistyminen Suomessa, Portugalissa ja Skotlannissa

Projekti
01.01.2023 - 31.12.2026
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

NETREP - Läheisyys, kumppanuus ja perheellistyminen Suomessa, Portugalissa ja Skotlannissa rahoittajan logo

Johtajat

Läheisyys, kumppanuus ja perheellistyminen Suomessa, Portugalissa ja Skotlannissa: läheissuhteiden verkostot globaalissa tulevaisuudessa

Miltä voisi näyttää perhemuotojen ja läheissuhteiden tulevaisuus? Entä miten ilmastonmuutoksen kaltaiset maailmanlaajuiset kriisit vaikuttavat ihmisten perheellistymiseen?

Perhe on merkitykseltään muuttuva ja monimutkainen. Perhe-elämään kuuluu yhä useammin muitakin kuin verisukulaisia; esimerkiksi ystävät ja lemmikit voidaan laskea perheenjäseniksi. Yhteiskuntamme on kuitenkin monella tapaa riippuvainen siitä, että ihmiset saavat myös biologisia jälkeläisiä. Poliittisen todellisuuden ja perheellistymisen normien takia nuorilta aikuisilta odotetaan perheen perustamista. Samalla perheellistymispohdintojen ja läheissuhteiden järjestämisen taustalla vaikuttavat finanssikriisin tuomat taloudelliset vaikeudet, Ukrainan sota, globaali COVID-19-pandemia sekä ilmastonmuutokseen ja reproduktiivisen tulevaisuuden kestämättömyyteen liittyvät pelot.

NETREP on nelivuotinen laadullinen ja monimenetelmällinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on kartoittaa nuorten aikuisten läheissuhteiden tulevaisuuteen ja heille merkityksellisten ihmissuhteiden verkostoihin liittyviä ajatuksia ja tunteita Suomessa, Portugalissa ja Skotlannissa. Tarkoituksenamme on selvittää, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on näiden maiden perheen perustamista koskevissa kulttuurisissa ihanteissa, sosioekonomisissa konteksteissa ja nuorten aikuisten reaktioissa niihin. Näiden havaintojen avulla hahmottelemme eurooppalaisen lisääntymisen tulevaisuutta. Tutkimus auttaa ymmärtämään perheellistymiseen liittyviä tulevaisuuden riskejä. Tietoa voidaan käyttää hyväksi myös perheitä, syntyvyyttä, julkista terveyttä ja maahanmuuttoa koskevan politiikan ja käytäntöjen muovaamisessa.

Tutustu Skotlannin tutkimusryhmän verkkosivuihin täällä.

Ajankohtaista

Kolmesta rinnakkaisesta kuvasta koostuva kollaasi. Kuva 1 katunäkymä Edinburgista ylhäältä päin, vanhoja kerrostaloja kävelytien varrella ja ravintolan terassi, jossa ihmisiä. Kuva 2 näkymä Helsingistä mereltä päin, keskiössä Tuomiokirkko. Kuva 3 näkymä Lissabonista, vaaleita kerrostaloja rinteessä.

Tiedostot

1 kappaletta

Avainsanat

Johtajat

Tutkijatohtorit

Väitöskirjatutkijat

Muut ryhmän jäsenet