New Cultural Horizons

01.01.2020 - 30.09.2022

Projekti

Hanketta rahoitetaan Karelia CBC -ohjelmasta. Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Karjalan koulutuksen kehittämisinstituutti ja Petroskoin musiikkikollege im. Karl Erikovich Rautio. Hankkeen tavoitteena on parantaa tukea tarvitsevien nuorten mahdollisuuksia osallistua taide- ja kulttuuriharrastuksiin. Hankkeen avulla kohderyhmä saa paremmat mahdollisuudet osallistua taidekouluihin ja -kerhoihin sekä nauttia laadukkaista koulutuspalveluista sekä Suomen että Venäjän puolella.

AJANKOHTAISTA

"Että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua taideopetukseen" - Tuen tapoja taide- ja kulttuuriharrastuksiin -hankejulkaisu on valmis. Julkaisukielinä suomi ja venäjä. Kirjan julkistustilaisuus järjestetään 12.5.2022. Lue lisää: https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/kirjan-julkistustilaisuus-etta-kaikilla-olisi-mahdollisuus-osallistua-taideopetukseen

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Karelia CBC

New Cultural Horizons rahoittajan logo

Ryhmän kuvaus

HANKE LYHYESTI

Hankkeen tavoitteena on parantaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten kulttuurin ja taiteen alan harrastusten tavoitettavuutta ja saatavuutta.

Hankkeen pääasialliset tavoitteet ja tulokset:

1. Tutkimus. Kerätään tietoa kulttuurin ja taiteen alan harrastusten saavutettavuudesta sekä käytössä olevista menetelmistä, joilla mahdollisestaan tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osallistuminen näihin harrastuksiin.

2. Koulutus ja valmennus: Kulttuuriharrastuksia ohjaavien opettajien ja ohjaajien ammatillisten taitojen parantaminen. Hankkeessa
toteutetaan täydennyskoulutusta, joka sisältää lähiopetusta ja verkkomateriaaleja. Osa koulutuksesta on mahdollista suorittaa joustavasti etänä. Myös vanhemmille järjestetään infotilaisuuksia.

3. Uusien taiteen ja kulttuurin alan harrastusohjelmien / ryhmien suunnittelu ja testaus.

4. Uusien osallistavien kulttuurikäytäntöjen luominen ja kokeilu.

Hanke toteutetaan Suomessa Pohjois-Karjalan alueella ja Venäjällä Karjalan tasavallan alueella. Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana Suomessa Itä-Suomen yliopisto ja Venäjällä Karjalan koulutuksen kehittämisinstituutti (KIRO) ja Petroskoin musiikkikollege.

HANKEUUTISET / MENNEET TAPAHTUMAT

Projekti käynnistyi tutkimuksella, jossa selvitetään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten (12-19 vuotta) mahdollisuuksia osallistua kulttuuriharrastuksiin kohdealueella. Syksyn 2020 käynnissä olleella verkkokyselyllä haluttiin selvittää, mitä Pohjois-Karjalassa harrastetaan ja mitä haluttaisiin harrastaa. Ja mitä tarvitaan, jotta harrastaminen onnistuu. Lisätietoja tutkimuksesta antaa projektitutkija Satu Piispa-Hakala.

Taide- ja kulttuuriharrastusten ohjaajille järjestettävä koulutus Nepsy-lapset harrastuksissa toteutettiin marraskuussa 2020 – maaliskuussa 2021 verkkototeutuksena. Koulutukseen osallistui 21 lasten ja nuorten taide- ja kulttuuriharrastusten ohjaajaa.

Joulukuussa 2020 Itä-Suomen yliopisto toteutti verkkokurssina Ratkaisukeskeistä toimintatapaa käsitelleen koulutuksen, johon osallistui 12 opettajaa ja erityisopettajaa Karjalan tasavallasta. Koulutus sisälsi videoita, niihin liittyviä tehtäviä sekä toimintakokeilun omassa oppilaitoksessa ja sen esittelyn ratkaisukeskeisen valmentajan ohjaamana. Keväällä 2021 järjestetään vastaava lyhytkoulutus Karjalan tasavallassa työskenteleville kulttuuri- ja taideharrastusten opettajille.

* * New Cultural Horizons on Karelia CBC -ohjelmahanke, jota rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. * *

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

01.01.2020 - 30.09.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit