Tarkenna hakuasi

New Cultural Horizons profiilikuva

New Cultural Horizons

Projekti
Päättynyt 01.01.2020 - 30.09.2022
Teologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Karelia CBC

New Cultural Horizons rahoittajan logo

Hanketta rahoitettiin Karelia CBC -ohjelmasta. Hanketta toteuttivat Itä-Suomen yliopisto, Karjalan koulutuksen kehittämisinstituutti ja Petroskoin musiikkikollege im. Karl Erikovich Rautio. Hankkeen tavoitteena oli parantaa tukea tarvitsevien nuorten mahdollisuuksia osallistua taide- ja kulttuuriharrastuksiin. Hankkeen avulla kohderyhmä sai paremmat mahdollisuudet osallistua taidekouluihin ja -kerhoihin sekä nauttia laadukkaista koulutuspalveluista sekä Suomen että Venäjän puolella.

HANKE LYHYESTI

Hankkeen tavoitteena oli parantaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten kulttuurin ja taiteen alan harrastusten tavoitettavuutta ja saatavuutta.

Hankkeen pääasialliset tavoitteet ja tulokset olivat:

1. Tutkimus. Kerätään tietoa kulttuurin ja taiteen alan harrastusten saavutettavuudesta sekä käytössä olevista menetelmistä, joilla mahdollisestaan tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osallistuminen näihin harrastuksiin.

2. Koulutus ja valmennus: Kulttuuriharrastuksia ohjaavien opettajien ja ohjaajien ammatillisten taitojen parantaminen. Hankkeessa
toteutetaan täydennyskoulutusta, joka sisältää lähiopetusta ja verkkomateriaaleja. Osa koulutuksesta on mahdollista suorittaa joustavasti etänä. Myös vanhemmille järjestetään infotilaisuuksia.

3. Uusien taiteen ja kulttuurin alan harrastusohjelmien / ryhmien suunnittelu ja testaus.

4. Uusien osallistavien kulttuurikäytäntöjen luominen ja kokeilu.

Hanke toteutetaan Suomessa Pohjois-Karjalan alueella ja Venäjällä Karjalan tasavallan alueella. Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana Suomessa Itä-Suomen yliopisto ja Venäjällä Karjalan koulutuksen kehittämisinstituutti (KIRO) ja Petroskoin musiikkikollege.

HANKEUUTISET

Hankejulkaisu “Että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua taideopetukseen” – Tuen tapoja taide- ja kulttuuriharrastuksiin (Piispa-Hakala 2022) on valmis. Tässä linkki suomenkieliseen versioon ja tässä linkki venäjänkieliseen versioon.

Hankkeessa toimi Itä-Suomen yliopistosta seuraavat henkilöt:
Sanna Iskanius, Jatkuvan oppimisen keskus
Tiina Ynnilä, Jatkuvan oppimisen keskus
Lasse Reijonen, Jatkuvan oppimisen  keskus
Satu Piispa-Hakala, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

 

Yhteistyö

Avainsanat

Yhteyshenkilö