Tarkenna hakuasi

OAHOT - Oppimisanalytiikan hyödyntäminen itseohjatun oppimisen tukemisessa koulutuspolun eri vaiheissa profiilikuva

OAHOT - Oppimisanalytiikan hyödyntäminen itseohjatun oppimisen tukemisessa koulutuspolun eri vaiheissa

Projekti

Rahoittajat

Päärahoittaja

Business Finland

OAHOT - Oppimisanalytiikan hyödyntäminen itseohjatun oppimisen tukemisessa koulutuspolun eri vaiheissa rahoittajan logo OAHOT - Oppimisanalytiikan hyödyntäminen itseohjatun oppimisen tukemisessa koulutuspolun eri vaiheissa rahoittajan logo OAHOT - Oppimisanalytiikan hyödyntäminen itseohjatun oppimisen tukemisessa koulutuspolun eri vaiheissa rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Johtajat

Hankkeen tavoitteena on tutkia miten, ja millaisella oppimisanalytiikalla edistetään itseohjattua oppimista sekä selvittää oppimisanalytiikan keinoin oppimisprosessien keskeisiä korkealaatuisen osaamisen kehittymistä tukevia elementtejä eri konteksteissa. 21-luvun taitojen oppiminen on asetettu tavoitteeksi eri kouluasteilla. 21-luvun taidot pitävät sisällään yhteistyötaitoja, tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja sekä oppimaan oppimisen taitoa. Näiden 21-luvun taitojen oppiminen on asetettu koulutuksen tavoitteeksi eri kouluasteilla ja korkeakoulutuksessa, työelämässä ne ovat tärkeitä oman osaamisen jatkuvan kehittämisen näkökulmasta. Oppimisen itsesäätelyn ja itseohjautuvuuden osaaminen on elämänlaajuisen sekä jatkuvan oppimisen vaatimusten valossa keskeinen menestystekijä työelämän tarvitseman osaamisen kehittämisessä. Tässä tutkimushankkeessa tarkastellaan oppijoiden osaamisen kehittymistä, oppimisprosessia ja sen keskeisiä elementtejä useammassa oppimisen kontekstissa samoja oppimisanalytiikan välineitä hyödyntämällä. Hankkeen tuloksena on oppimisanalytiikkaa hyödyntävän tehokkaan oppimisprosessin systeemisen mallin rakentaminen joustavissa ja oppijan oppimisprosessiin optimoiduissa oppimisympäristöissä. Samalla tutkimushanke tarjoaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten ja millaista oppimisanalytiikka voidaan hyödyntää oppimisen edistämisessä, minkälaiset oppimisympäristöt ovat tehokkaita oppimisen kannalta? Minkälaista informaatiota tarvitaan oppimisprosessin ja osaamisen kehittämisen tueksi eri konteksteissa? Minkälaiset elementit ovat merkittäviä tehokkaan itseohjautuvuutta tukevan oppimateriaalin valikoinnissa, havainnoinnissa ja tuottamisessa? Mikä tekee oppimisalustasta tehokkaan itseohjautuvan oppimisen näkökulmasta? Hanke tuottaa tietoa mukana oleville yrityksille oppimisanalytiikan ja itseohjautuvan oppimisen teoreettisten ja käytännöllisten sovellusten kehittämiseksi ja Pohjois-Karjalan T&K&I -ekosysteemin vahvistamiseksi.

Avainsanat