Tarkenna hakuasi

Opiskelijoiden pedagogisen ja sosiaalisen vertaistuen kehittäminen kansainvälisissä kandidaattiohjelmissa (EDU-BUDDY) profiilikuva

Opiskelijoiden pedagogisen ja sosiaalisen vertaistuen kehittäminen kansainvälisissä kandidaattiohjelmissa (EDU-BUDDY)

Projekti
01.08.2024 - 31.12.2024
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Itä-Suomen yliopisto / University of Eastern Finland

Opiskelijoiden pedagogisen ja sosiaalisen vertaistuen kehittäminen kansainvälisissä kandidaattiohjelmissa (EDU-BUDDY) rahoittajan logo

EDU-BUDDY -projekti sai Itä-Suomen yliopiston tuen yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämiseen. Tuki on tarkoitettu konkreettisten
tekojen mahdollistamiseksi yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Yhteyshenkilöt

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto (kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen oppiaine) otti ensimmäiset opiskelijansa uuteen kansainväliseen kandidaattiohjelmaan Lifelong Learning and Sustainable Development vuonna 2022. Ohjelma on toinen Itä-Suomen yliopiston kahdesta ensimmäisestä kansainvälisestä kandidaattiohjelmasta. Uusi kandidaattiohjelma on houkutellut monipuolisen joukon kansainvälisiä ja suomalaisia opiskelijoita opiskelemaan yliopistoon. Vaikka monilla opiskelijoilla onkin jo aiempaa kokemusta korkeakouluopinnoista Suomessa tai ulkomailla, niin opiskelijat kuin henkilökuntakin ovat tunnistaneet tarpeen tukea uuteen yliopistoon (ja monesti myös kokonaan uuteen maahan) sekä yliopistoyhteisöön integroitumisessa. Ohjelman henkilökunnalla ja opiskelijoilla on hyvin positiivisia kokemuksia yliopiston tuutorointijärjestelmästä ja sen tarjoamasta tuesta, mutta yhdessä he toivoisivat opiskelijoille pidempää tuutorointisuhdetta ensimmäisen opiskeluvuoden ajalle.

Itä-Suomen yliopisto on aiemmin selvittänyt mahdollisuuksia Buddy -järjestelmän luomiseksi kansainvälisille opiskelijoille tuutorointiohjelmien tueksi. Buddyjärjestelmät tai -ohjelmat ovat tällä hetkellä käytössä muun muassa Aarhusin yliopistossa (jossa se on samankaltainen kuin UEF
tutorointiohjelma) ja Oulun yliopistossa (jossa se on mentorointiohjelma kansainväliselle henkilökunnalle). Tämän projektin tarkoituksena on yhdistää hyviä käytäntöjä näistä esimerkeistä, sekä kehittää uusia käytäntöjä juuri omaan yliopistoympäristöömme. Pitkän aikavälin tavoitteena projektilla on parantaa opiskelijoiden hyvinvointia ja integroitumista Itä-Suomeen ja yliopistoyhteisöönsä sekä tarjota tietoa ja työkaluja kaikille kansainvälisille kandidaattiohjelmille siitä, miten ohjelmat voivat tarjota mentorointi- ja vertaisohjausjärjestelmiä.

EDU-BUDDY:n tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia, tietoisuutta opinto- ja mielenterveyspalveluista sekä tarjota tietoa ja työkaluja kansainvälisille kandidaattiohjelmille opinto-ohjelmien sisällä järjestettävistä vertaisohjauksen ja opintotuen mahdollisuuksista. Buddyt, jotka rekrytoidaan kasvatustieteiden ja psykologian osaston suomalaisista ja kansainvälisistä opiskelijoista, saavat koulutusta vertaisohjauksesta ja tietoa tukipalvelurakenteista Itä-Suomen yliopistossa ja sen ulkopuolella, mikä voi tarjota kokonaisuudessaan arvokasta kokemusta esimerkiksi omien uratavoitteiden saavuttamiseksi tulevaisuudessa. Buddy -ohjelmaan osallistuvat opiskelijat (jotka saavat oman ’kaverinsa’ lukuvuodelle 2024-2025) saavat arvokasta tukea opintojensa alkuvaiheessa, parempia työkaluja tuen hakemiseen opinnoissaan ja hyvinvoinnissaan tarvittaessa sekä paikallisen ystävän, joka auttaa heitä integroitumaan elämään Suomessa ja yliopistossa.

Projektin tavoitteena on myös tarjota enemmän työkaluja, tukea ja vertaisohjausta kandidaattiohjelman verkko-opiskelijoille, jotka aloittavat opintonsa syyskuussa verkossa ja saapuvat paikan päälle vasta myöhemmin lukuvuoden aikana. Tällaisessa tilanteessa olevat opiskelijat ovat antaneet palautetta siitä, että he haluaisivat enemmän vertaisohjausta saapuessaan vasta myöhemmin lukuvuoden aikana. Buddy -järjestelmä on joustava tapa tarjota ohjausta erilaisissa tilanteissa oleville opiskelijoille, opiskelivatpa he kampuksella tai verkossa.

Näin ollen projekti edistää ainakin seuraavia yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita:

  1. Olemme Suomen johtava työ- ja opiskeluympäristö
  2. Opiskelijoiden oppiminen, yhteisöön kuuluminen ja hyvinvoinnin edistäminen ovat avainasemassa
  3. Yhdenvertaiset, saavutettavat ja lähestyttävät tuki- ja ohjauspalvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla

Projekti edistää myös ainakin seuraavien yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutumista:

  1. Hyvä alku opinnoille tasavertaisesti: prosessin kehittäminen.
  2. Uusia toimintamalleja ja prosesseja opiskeluun otetaan käyttöön, ja niihin liittyviä toimijoita tuetaan.
  3. Oppimisen tukeminen ja pedagogisen osaamisen vahvistaminen.

Yhteistyö