Oppimisanalytiikan hyödyntäminen itseohjatun oppimisen tukemisessa koulutuspolun eri vaiheissa - OAHOT

Tutkimusryhmä

OAHOT-hanke tutkii, miten ja millaisella oppimisanalytiikalla edistetään itseohjattua oppimista sekä selvittää oppimisanalytiikan keinoin oppimisprosessien keskeisiä korkealaatuisen osaamisen kehittymistä tukevia elementtejä. Tutkimushankkeessa tarkastellaan oppijoiden osaamisen kehittymistä, oppimisprosessia ja sen keskeisiä elementtejä useammassa oppimisen kontekstissa samoja oppimisanalytiikan välineitä hyödyntämällä. Hankkeen tuloksena on oppimisanalytiikkaa hyödyntävän tehokkaan oppimisprosessin systeemisen mallin rakentaminen joustavissa ja oppijan oppimisprosessiin optimoiduissa oppimisympäristöissä. Hankkeen nettisivut: https://sites.uef.fi/oahot/?lang=fi