Pinnoitteiden ja pintakemian kehittäminen teollisiin sovelluskohteisiin

Päättynyt. 01.02.2019 - 31.07.2021

Tutkimusryhmä

Hankkeessa tutkitaan pinnoitteiden ominaisuuksia sekä pintakemiallisia ilmiöitä. Keskiössä ovat mm. toiminnalliset pinnoitteet, joilla haetaan tuotteeseen tiettyä ominaisuutta, kuten likaantumattomuutta, antimikrobisuutta tai heijastavuutta. Hankkeessa kehitetään menetelmiä metalli-, keraami- ja biopinnoitteiden tutkimiseksi ja parannetaan näin Itä-Suomen materiaaliosaamiskeskittymän osaamista ja palvelukykyä. Hankkeen rahoittaa Pohjois-Savon maakuntaliiton Euroopan aluekehitysrahasto