Pohjois-Savo Talent Hub

01.09.2020 - 31.12.2022

Tutkimusryhmä

Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Kuopion kaupunki ja Kuopion alueen kauppakamari

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Savo Talent Hub rahoittajan logo Pohjois-Savo Talent Hub rahoittajan logo Pohjois-Savo Talent Hub rahoittajan logo

Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion kaupunki ja Kuopion alueen kauppakamari kehittävät yhteistyössä Pohjois-Savo Talent Hub –toimintaa, jolla pyritään edistämään alueen korkeakouluista valmistuvien kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä alueen yrityksiin ja muihin organisaatioihin, jotka kärsivät koulutetun työvoiman puutteesta. Tutkimusten mukaan ulkomaalaisista opiskelijoista Suomeen haluaisi jäädä jopa puolet, mutta huomattavasti pienempi osa heistä löytää koulutustansa vastaavaa työtä. Pohjois-Savo Talent Hub –toiminnalla pyritään löytämään keinoja saada merkittävästi suurempi osa kansainvälisistä korkeakouluopiskelijoista työllistymään Pohjois-Savon alueelle, sekä myös saada alueelle merkittävästi enemmän kansainvälisiä korkeakouluopiskelijoita.
Hankkeen laadullisena päätavoitteena on Pohjois-Savon alueen Talent Hub-toiminnan käynnistäminen keskittyen 1) kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen, 2) osaamis-, palvelu- ja urapolkujen kehittämiseen ja 3) koordinoidun verkostotoiminnan rakentamiseen (ml. viranomaiset ja projektit). Tätä työtä tehdään neljän työpaketin avulla:
1) Kansainvälisten osaajien ja yritysten kohtaamisen kehittäminen
2) Kansainvälisten osaajien suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen edistäminen
3) Kansainvälisten osaajien palvelupolkujen suunnitteleminen ja muodostaminen
4) Kansainvälisten osaajien (opiskelijat, tutkijat, henkilöstö) houkutteleminen Pohjois-Savoon
Hankkeen tuloksena alueen korkeakouluista valmistuneita kansainvälisiä osaajia työllistyy Pohjois-Savoon merkittävästi enemmän. Osaajilla on paremmat valmiudet etsiä työtä suomalaisista yrityksistä, sekä tulla tasa-arvoiseksi työyhteisön jäseneksi. Pohjoissavolaisten yritysten työvoimapula helpottuu, kun kansanvälisten osaajien löytäminen, rekrytointi ja palkkaaminen ovat entistä sujuvampaa. Hankkeen kohteena olevat toiminnot tulevat alueen korkeakoulujen, kaupungin, viranomaisten ja yritysten jokapäiväiseksi toiminnaksi, jotta osaajien ja työvoiman kohtaanto saadaan varmistettua myös tulevaisuudessa.

Ajanjakso

01.09.2020 - 31.12.2022

Ryhmän jäsenet - UEF