PROSHADE: Tiedon lukutaito ja potilaan tuottama tieto jaetussa päätöksenteossa (WP3)

01.10.2020 - 30.09.2023

Projekti

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman "Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa" (PROSHADE) -hankkeen osatutkimus (WP3).

Tiedon lukutaito on yhteydessä potilaan mahdollisuuksiin osallistua jaettuun päätöksentekoon terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Potilaan tuottama tieto mahdollistaa potilaan arvojen ja näkemysten huomioimisen osana hoitoon liittyvää jaettua päätöksentekoa.

Tutkimme potilaiden ja ammattilaisten tiedon lukutaitoa ja mitä tietoa tarvitaan hoitoon liittyvässä päätöksenteossa.

Tutkimme epilepsiapotilaiden tuottamaa tietoa perinteisessä vastaanottotoiminnassa ja Terveyskylän digihoitopolulla.