Re-Mind

Päättynyt. 01.08.2020 - 31.12.2020

Tutkimusryhmä

Koronaviruksen aiheuttaman eristäytymisen mielenterveysvaikutukset arktisella ja pohjoisella alueella

Koronaviruspandemian epäsuorat vaikutukset väestön mielenterveyteen ovat merkittävät. Ahdistus, masennus, päihteiden käyttö ja itsetuhoisuus todennäköisesti lisääntyvät väestötasolla. Re-MIND hankkeessa tehdään 1) kirjallisuuskatsaus koronan mielenterveysvaikutuksista, 2) kerätään yhteen alueelliset ja kansalliset strategiasuunnitelmat tilanteen hallitsemiseksi tulevaisuudessa, 3) haastatellaan alan asiantuntijoita koko NPA -hankealueella ja 4) laaditaan yhteenvetoraportti.

Avainsanat

Ajanjakso

Päättynyt. 01.08.2020 - 31.12.2020