Tarkenna hakuasi

Ruokaa mielelle - motivoiva ja voimavarakeskeinen ryhmämuotoinen ravitsemuskuntoutus osana masennuksen hoitoa profiilikuva

Ruokaa mielelle - motivoiva ja voimavarakeskeinen ryhmämuotoinen ravitsemuskuntoutus osana masennuksen hoitoa

Tutkimusryhmä
01.01.2018 -
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Johtajat

Ruokaa mielelle -tutkimus selvittää motivoivan ja voimavarakeskeisen, ryhmämuotoisen ravitsemusintervention vaikutusta masennusoireisiin sekä elämänlaatuun, ruokavalion laatuun, syömiskäyttäytymiseen ja työ- ja toimintakykyyn. Lisäksi tutkimuksessa määritetään sen kustannustehokkuus ja hyväksyttävyys. Tutkittavat ovat työikäisiä ja heillä on keskivaikean tai vaikean masennuksen diagnoosi. Rekrytointi tapahtuu kolmen julkisen terveydenhuollon toimijan ja yhdeksän yksityisen terveydenhuollon toimijan avulla. Tutkittavat satunnaistetaan Ruokaa mielelle -interventioryhmään, jossa he saavat ravitsemusohjausta, ja Porukasta hyvää mieltä -ryhmään, jossa he saavat muita keinoja hyvinvoinnin kohentamiseen. Molemmat ryhmät saavat vertaistukea. Tutkittavilla on lisäksi seurantakäynnit 6 kk ja 12 kk kuluttua intervention alkamisesta.

 • Rekrytointi jatkuu lokakuun 2023 loppuun asti. Tutkittavat rekrytoidaan heidän hoitoyksiköidensä eli 12 yhteistyötoimijamme kautta.
  Tutkimuksen sisäänottokriteerit:
  1. Ikä 20–65 vuotta
  2. Asiakkuus yhteistyötoimijan kanssa: tehty hoito- ja kuntoutussuunnitelma
  3. ICD-10 -masennusdiagnoosi (F32.1; F32.2; F32.8; F32.9;F33.1; F33.2; F33.8; F33.9; F34.1) potilaskertomuksesta
  4. Hoito (lääkehoito ja/tai terapeuttiset keskustelut) on jatkunut muutoksitta vähintään 2 viikon ajan ennen satunnaistamista
  5. Valmius osallistua interventioon 8 viikon ajan: 6 ryhmänohjauskertaa (5 x 1½h ja 1 x 3h).
  Poissulkukriteerit:
  1. Kliinisesti epävakaa yleissairaus, jota interventio voisi pahentaa, esim. tulehdukselliset suolistosairaudet
  2. Raskaus
  3. Osallistuminen samaan aikaan muuhun ravitsemus- tai liikuntainterventioon
  4. Päädiagnoosina psykoottistasoinen masennus, persoonallisuushäiriö, vaikea syömishäiriö ja/tai päihdehäiriö.
 • Molemmat ryhmät:

  • Uusia pienryhmiä aloitetaan osallistujamäärän täytyttyä.
  • Tapaamiset:
   – 6 tapaamista 8 viikon aikana
   – Viiden tapaamiskerran kesto 1½ tuntia, yhden tapaamisen 3 tuntia
   – 3 Ensimmäistä viikon välein, seuraavat 3 kertaa viiden viikon aikana
  • Pienryhmissä on mahdollista
   – saada vertaistukea, jakaa ajatuksia sekä toimia kokemusasiantuntijana toinen toisilleen
  • Vertaistuki jatkuu mobiiliviestintäsovelluksen avulla 10 kuukauden ajan pienryhmätapaamisten jälkeen.

  Ruokaa mielelle -interventioryhmä:

  • Kokoontuu Itä-Suomen yliopiston tiloissa
  • Tutkittavat osallistuvat ravitsemusvalmennukseen, joka mahdollistaa nykyisten ruokailutottumusten kohentamisen omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta

  Porukasta hyvää mieltä -verrokkiryhmä:

  • Kokoontuu Turvalinkki ry:n Päiväntasaajan tiloissa
  • Tutkittavat osallistuvat monipuolisesti hyvää mieltä tukevaan toimintaan
  • Tutkimuksen päätyttyä tutkittavat voivat osallistua yhdelle Ruokaa mielelle -pienryhmäkerralle ja saavat Ruokaa mielelle -aineistokansion
 • ”Voin suositella ryhmään osallistumista. Toteuttaminen oli kokonaisuudessaan onnistunutta. Paras kerta oli yhteinen ruuanlaitto ja siihen liittyvä ruuasta keskusteleminen.”
  – Ruokaa Mielelle -pienryhmään osallistuja

  ” Ryhmäohjelman kokonaisuus oli hyvä, ja samassa tilanteessa olevien ihmisten kohtaaminen oli voimaannuttava kokemus”
  – Porukasta Hyvää Mieltä -pienryhmään osallistuja

 • Aino Niemi p. 044 245 1211

  ruokaamielelle@uef.fi

  Tutkimukseen halukkaat osallistujat voivat olla yhteydessä hoitoyksikköönsä, joka voi ilmoittaa osallistujan meille.

 • Kuopion psykiatrian keskus (KPK), Kuopion kaupungin mielenterveyspalvelut, Siilinjärven mielenvireyspalvelut, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS), Coronaria, Järviseudun Työterveys, Kuopion Terapiakeskus, Savon Psykiatripalvelu, Lääkärikeskus Aava, Mehiläisen Työelämäpalvelut, Pihlajalinna, S-työterveys, Terveystalo ja Turvalinkki ry.

 • KELAn tutkimusrahasto, Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto.