Ruokaa mielelle - motivoiva ja voimavarakeskeinen ryhmämuotoinen ravitsemuskuntoutus osana masennuksen hoitoa profiilikuva

Ruokaa mielelle - motivoiva ja voimavarakeskeinen ryhmämuotoinen ravitsemuskuntoutus osana masennuksen hoitoa

Tutkimusryhmä
01.01.2018 -
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Johtajat

Ruokaa mielelle -tutkimus selvittää motivoivan ja voimavarakeskeisen, ryhmämuotoisen ravitsemusintervention vaikutusta masennusoireisiin sekä elämänlaatuun, ruokavalion laatuun, syömiskäyttäytymiseen ja työ- ja toimintakykyyn. Lisäksi tutkimuksessa määritetään sen kustannustehokkuus ja hyväksyttävyys. Tutkittavat ovat työikäisiä ja heillä on keskivaikean tai vaikean masennuksen diagnoosi. Rekrytointi tapahtuu 3:n julkisen terveydenhuollon toimijan ja 7:n yksityisen terveydenhuollon toimijan avulla. Tutkittavat satunnaistetaan Ruokaa mielelle -interventioryhmään, jossa he saavat ravitsemusohjausta, ja Porukasta hyvää mieltä -ryhmään, jossa he saavat muita keinoja hyvinvoinnin kohentamiseen. Molemmat ryhmät saavat vertaistukea. Tutkimuksen seuranta kestää 1 vuoden ajan.

 • Rekrytointi jatkuu lokakuun 2023 loppuun asti.
  Tutkimuksen sisäänottokriteerit:
  1. Ikä 20–65 vuotta
  2. Asiakkuus yhteistyötoimijan kanssa: tehty hoito- ja kuntoutussuunnitelma
  3. ICD-10 -masennusdiagnoosi (F32.1; F32.2; F32.8; F32.9;F33.1; F33.2; F33.8; F33.9; F34.1) potilaskertomuksesta
  4. Hoito (lääkehoito ja/tai terapeuttiset keskustelut) on jatkunut muutoksitta vähintään 2 viikon ajan ennen satunnaistamista
  5. Valmius osallistua interventioon 8 viikon ajan: 6 ryhmänohjauskertaa (5 x 1½h ja 1 x 3h).
  Poissulkukriteerit:
  1. Kliinisesti epävakaa yleissairaus, jota interventio voisi pahentaa, esim. tulehdukselliset suolistosairaudet
  2. Raskaus
  3. Osallistuminen samaan aikaan muuhun ravitsemus- tai liikuntainterventioon
  4. Päädiagnoosina psykoottistasoinen masennus, persoonallisuushäiriö, vaikea syömishäiriö ja/tai päihdehäiriö.
 • Molemmat ryhmät:

  • Seuraavat pienryhmät alkavat 02/2023.
  • Tapaamiset:
   – 6 tapaamista 8 viikon aikana
   – Viiden tapaamiskerran kesto 1½ tuntia, yhden tapaamisen 3 tuntia
   – 3 Ensimmäistä viikon välein, seuraavat 3 kertaa viiden viikon aikana
  • Pienryhmissä on mahdollista
   – saada vertaistukea, jakaa ajatuksia sekä toimia kokemusasiantuntijana toinen toisilleen
  • Vertaistuki jatkuu mobiiliviestintäsovelluksen avulla 10 kuukauden ajan pienryhmätapaamisten jälkeen.

  Ruokaa mielelle -interventioryhmä:

  • Kokoontuu Itä-Suomen yliopiston tiloissa
  • Osallistujat saavat yksilöllistä ravitsemusohjausta nykyisten ruokailutottumusten parantamiseksi omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta

  Porukasta hyvää mieltä -verrokkiryhmä:

  • Kokoontuu Turvalinkki ry:n Päiväntasaajan tiloissa
  • Osallistujat saavat uusia tapoja hyvän mielen tukemiseen
  • Tutkimuksen päätyttyä osallistujat voivat osallistua Ruokaa mielelle -pienryhmäkertaan ja saavat Ruokaa mielelle -aineistokansion
 • ”Voin suositella ryhmään osallistumista. Toteuttaminen oli kokonaisuudessaan onnistunutta. Paras kerta oli yhteinen ruuanlaitto ja siihen liittyvä ruuasta keskusteleminen.”
  – Ruokaa Mielelle -pienryhmään osallistuja

  ” Ryhmäohjelman kokonaisuus oli hyvä, ja samassa tilanteessa olevien ihmisten kohtaaminen oli voimaannuttava kokemus”
  – Porukasta Hyvää Mieltä -pienryhmään osallistuja

 • Aino Niemi p. 044 245 1211

  ruokaamielelle@uef.fi

 • Kuopion psykiatrian keskus (KPK), Kuopion kaupungin mielenterveyspalvelut, Siilinjärven mielenvireyspalvelut, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS), Järviseudun Työterveys, Savon Psykiatripalvelu, Lääkärikeskus Aava, Mehiläisen Työelämäpalvelut, Pihlajalinna, S-työterveys, Terveystalo ja Turvalinkki ry.

 • KELAn tutkimusrahasto, Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto.