Sädehoidon kohdealueiden automatisointi ja kansallinen yhtenäistäminen

Lue lisää englanninkielisiltä sivuilta.