Saimaa-ilmiöllä elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026

01.08.2020 - 31.12.2021

Tutkimusryhmä

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos on mukana tekemässä Saimaa-ilmiötä eli Itä-Suomen neljän maakunnan yhteistä pyrkimystä hake Euroopan kulttuuripääkaupunkistatusta Savonlinnalle ja koko Saimaan alueelle. Toista hakuvaihetta koordinoi Savonlinnan kaupunki. Saimaa-ilmiö hanketta ja projektitiimiä johtaa Sari Kaasinen. Kussakin maakunnassa sekä Savonlinnassa on oma aluekoordinaattorinsa. Lisäksi hankkeessa työskentelee viestintäpäällikkö, hakukirjan kirjoittaja sekä projektiasssistentti. Itä-Suomen yliopisto vastaa Saimaa-ilmiön tutkimus- ja evaluointikokonaisuuden suunnittelusta sekä oppilaitosyhteistyöstä ja Saimaa-ilmiö2026 alustan suunnittelusta.

Tutkimusryhmän kuvaus

Esittelykuva tutkimusryhmästä Saimaa-ilmiöllä elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026

Saimaa-ilmiön projektitiimi

Projektin tausta ja tavoitteet

Saimaa-ilmiöllä elinvoimaa Järvi-Suomeen – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hanke on kulttuuripääkaupunkivalmistelun jatkohanke ajalla 1.8.2020 – 31.12.2021. Hanketta hallinnoi Savonlinnan kaupunki. Etelä-Savon maakuntaliitto hallinnoi yhteistyöhanketta Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 ajalla 1.3.2019 – 31.8.2020. Samaan aikaan Itä-Suomen yliopisto (UEF) toteutti Tutkimuksella tukea – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -sisarhankkeen.

Hankkeiden tuella Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliitot, niiden keskuskaupungit Kuopio, Joensuu, Lappeenranta ja Mikkeli sekä Savonlinnan kaupunki tavoittelevat Savonlinnan valintaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.

Kulttuuripääkaupunkihausta käytetään nimitystä Saimaa-ilmiö2026. Savonlinna on yhteisesti nimetty ydinkaupunki; hakukirja jätetään yhden kaupungin nimissä. Savonlinna on kulttuurikaupunki, jonka maine rakentuu pitkälle historialle, luonnonkauneudelle ja musiikille. Savonlinnan ilmiömäistä kulttuurielämää ohjaa vuodenaikojen kierto. Kulttuuripääkaupunkiohjelma levittäytyy kaikkiin kaupunkeihin ja maakuntiin, ja maakuntien muihin kuntiin. Jokainen maakunnan keskuskaupunki ja Savonlinna toimivat vuorollaan Saimaan kulttuuripääkaupunkina 2022-2026.

Saimaa-ilmiöllä elinvoimaa Järvi-Suomeen -jatkohankkeella halutaan varmistaa Saimaa ilmiön jatkuvuus ja Itä- Suomen yhteistoiminnan syventäminen. Jatkohankkeessa tehdään yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston (UEF) kanssa; yliopiston osatoteutus sisältää mm. Saimaa-ilmiö2026:n tutkimus- ja evaluointikokonaisuuden käynnistämisen.

Olennaista on ylimaakunnallisen yhteistyön syventäminen niin kulttuuritoimialalla kuin eri toimialojen kesken, erityisesti matkailualan kanssa. Jatkuvuus halutaan turvata riippumatta siitä, tuleeko Savonlinna valituksi Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Kulttuurin ja taiteen aseman vahvistamisen kautta lisätään Itä-Suomen elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa. Jo hakuprosessi nähdään investointina, jolla on positiivinen vipuvaikutus koko Itä-Suomeen.

Hankkeen toimenpidekokonaisuuksia ovat
1. Saimaa-ilmiön sisältöjen kehittäminen
2. Savonlinnan kulttuuristrategian toteutuksen käynnistäminen
3. Viestintä ja markkinointi
4. Kulttuuripääkaupunkiprosessin toteutusvalmiuden turvaaminen
5. Saimaa-ilmiön tutkimus ja evaluointi

Tutkimusryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

01.08.2020 - 31.12.2021

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit