Sosiaali- ja terveysalan ammattien välisen koulutuksen asiantuntijakeskus Pohjois-Savossa - SOKK

01.01.2020 - 31.12.2022

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (päätoteuttaja) ja Savonia ammattikorkeakoulu

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sosiaali- ja terveysalan ammattien välisen koulutuksen asiantuntijakeskus Pohjois-Savossa - SOKK rahoittajan logo Sosiaali- ja terveysalan ammattien välisen koulutuksen asiantuntijakeskus Pohjois-Savossa - SOKK rahoittajan logo Sosiaali- ja terveysalan ammattien välisen koulutuksen asiantuntijakeskus Pohjois-Savossa - SOKK rahoittajan logo

Ryhmän kuvaus

Esittelykuva ryhmästä Sosiaali- ja terveysalan ammattien välisen koulutuksen asiantuntijakeskus Pohjois-Savossa - SOKK

Kuvassa seisomassa vasemmalta alkaen Anna Miettinen (UEF), Raimo Kääriäinen (Savonia), Anu Kinnunen (Savonia), Mira Polón (Savonia), Tiina Mäkeläinen (Savonia) ja Ari Haaranen (UEF). Istumassa vasemmalta alkaen Taru Kekoni (UEF), Henna Saari (UEF), Pekka Mäntyselkä (UEF) ja Anne Huovinen (Savonia).

SOKK on sosiaali- ja terveysalan ammattien välisen koulutuksen asiantuntijakeskus, joka vastaa työelämän sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän muuttuviin tarpeisiin kehittämällä ammattien välistä yhteistyötä ja monialaista käytännön opiskelua.

SOKK-hankkeen toteuttajat Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu yhteistyökumppaneineen edistävät sosiaali- ja terveysalan monialaista koulutusta rakentamalla monialaisia oppimisympäristöjä palvelujärjestelmään, kouluttamalla ohjaajia monialaisten käytännönjaksojen ohjaukseen sekä edistämällä digitaalisuutta käytännön koulutuksessa ammattien välisten tiimien työkaluna. Hankkeen toteuttavat hoitotieteen, lääketieteen, ravitsemustieteen ja sosiaalityön oppiaineet Itä-Suomen yliopistosta sekä fysioterapeutin, sairaanhoitajan ja sosionomin tutkinto-ohjelmat Savonia-ammattikorkeakoulusta. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

01.01.2020 - 31.12.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Anne Huovinen
  Anne Huovinen anne.huovinen@savonia.fi
 • Raimo Kääriäinen
  Raimo Kääriäinen raimo.kaariainen@savonia.fi
 • Tiina Mäkeläinen
  Tiina Mäkeläinen tiina.makelainen@savonia.fi
 • Mira Polón
  Mira Polón mira.polon@savonia.fi

Linkit