Suonpohjien hiilineutraali uusiokäyttö profiilikuva

Suonpohjien hiilineutraali uusiokäyttö

Projekti

Hankkeen yleisenä tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa maankäyttösektorin hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä edistää maa- ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen.Yksityiskohtaisena tavoitteena on koota suopohjien käytön arvoketjuista olemassa oleva aineisto siihen muotoon, että alalla olevat yritykset sekä viranomaiset saavat kuvan suopohjien lyhyt-kiertobiomassaviljelykäyttöön perustuvan uusiokäytön teknistaloudellisista vaihtoehdoista ja mah-dollisuuksista kytkeä tällaiset viljelmät yritysten ja maanomistajien hiilikauppaan. Lisäksi toteutetaan demonstrointitarkoituksessa, suonpohjien lyhytkiertoviljelmät kolmeen erilaiseen kohteeseen sekä demonstroidaan turpeen muuta kuin polttokäyttöä tekemällä kompostointikohde, jossa biopohjaisen kompostoidun luomulannoitteen tuotantoon sovelletaan vähän maatuneen turpeen ja maatumatto-man sammalen lisäystä.

Johtajat

Tiedostot

2 kappaletta

Julkaisut

4 kappaletta