TATU

Päättynyt. 01.01.2017 - 31.12.2019

Tutkimusryhmä

Tavoitteena tutkinto:Katse nuorten positiivisiin kehityskulkuihin

Tutkimuksen tavoitteena on opiskelijoiden vahvuusalueiden tunnistaminen ja vaikuttaminen siihen, että nuoren opiskelusta muodostuisi mielekästä ja tutkinnon saavuttaminen onnistuisi. Tutkimuksen erityinen tavoite on Positive Youth Development (PYD) -mittarin kääntäminen suomeksi ja sen validointi 1619-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Lisäksi tarkastellaan nuoren vahvuuksien ja kouluun kiinnittymisen yhteyttä matematiikan ja oppimaan oppimisen taitoihin sekä sosioemotionaalisiin taitoihin ja näiden yhteyttä opinnoista valmistumiseen. T

TATU-tutkimus tarjoaa uuden lähestymistavan ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien nuorten syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisyyn keskittymällä nuorten vahvuuksien tunnistamiseen ja kouluun kiinnittymiseen. Tutkimuksen aikana pilotoidaan uusi, Suomessa aiemmin käyttämätön nuorten vahvuuksien mittaamiseen ja positiiviseen kehitykseen tähtäävä PYD-mittari. Lisäksi kouluun kiinnittymisen mittarin (SEI-F) toimivuudesta 1619-vuotiailla nuorilla saadaan uutta tutkimustietoa. Tutkimustieto matematiikan ja sosioemotionaalisten vaikeuksien yhteydestä koulutuksen keskeyttämiseen ja kouluun kiinnittymiseen vahvistuu.

Avainsanat

Ajanjakso

Päättynyt. 01.01.2017 - 31.12.2019

Ryhmän jäsenet - UEF