Tarkenna hakuasi

TEHOA-HANKE (ESR) profiilikuva

TEHOA-HANKE (ESR)

Projekti
Päättynyt 01.03.2021 - 30.06.2023

Rahoittajat

Päärahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

TEHOA-HANKE (ESR) rahoittajan logo TEHOA-HANKE (ESR) rahoittajan logo TEHOA-HANKE (ESR) rahoittajan logo

Saavutettavuutta, laatua ja turvallisuutta TErveyspalveluihin: kliinisen HOitotyön Asiantuntijakoulutus (TEHOA)
Tätä hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).

Johtajat

Saavutettavuutta, laatua ja turvallisuutta TErveyspalveluihin: kliinisen HOitotyön Asiantuntijakoulutus (TEHOA) ESR-hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa moderni kliinisen hoitotyön asiantuntija täydennyskoulutus. Hanketta johtaa Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos. Terveydenhuollon muutostarpeet vallitsevassa COVID-19 pandemiatilanteessa edellyttävät terveysalan ammattilaisilta aiempaa laajempaa akuuttitilanteiden hallintaa, asiakkaiden/potilaiden monipuolisiin tarpeisin (kuten mielenterveyden kysymykset) vastaamista, ja tehokasta kliinisen työn johtamisosaamista. Hankkeessa toteutettava koulutus vahvistaa työntekijän osaamista, työtyytyväisyyttä ja urakehitystä sekä edistää potilaan laadukasta hoitoa. Lisäksi koulutus tukee organisaation vetovoimatekijöitä sekä yliopiston ja työelämän yhteistyötä. Hankkeessa tuotetaan uudenlaista koulutusta, jollaista ei ole aikaisemmin toteutettu Suomessa.

Yhteistyössä Pohjois-Savon alueen terveydenhuollon toimijoiden kanssa toteutettavassa hankkeessa a) kehitetään hoitotieteen laitoksen, terveystieteiden tiedekunnan laitosten ja yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä kliinisen hoitotyön asiantuntijan maisterin tutkinnon tasoinen täydennyskoulutuksen opetussuunnitelma (40 op), b) pilotoidaan koulutus yhteistyökumppaneiden työntekijöistä ja Pohjois-Savon alueen
terveydenhuollon henkilöistä koostuvalla ryhmällä (n=25) ja c) arvioidaan koulutuksen toteutusta ja vaikuttavuutta.

Toimien tavoitteena on tukea työelämän tarpeisiin vastaavaa näyttöön perustuvaa täydennyskoulutussuunnittelua, toteutusta ja arviointia. Hankeessa toteutettava täydennyskoulutus tarjoaa keinoja työelämässä olevien sairaanhoitajien jatkuvaan oppimiseen ja täydennyskouluttautumiseen sekä tukee työntekijän oman osaamisen ja työn kehittämistä. Hankkeesta saatavan arviointitiedon perusteella opetussuunnitelmaa voidaan kehittää eteenpäin ja vakiinnuttaa sen asemaa modernina hoitotieteen erikoistumissuuntauksena.

Koulutukseen hakuaika on 17.5.2021–7.6.2021.
Lisätietoa täydennyskoulutuksesta: https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/kliinisen-hoitotieteen-asiantuntija

Yhteistyö

  • Kuopion yliopistollinen sairaala

  • Niuvanniemen sairaala

  • Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

  • Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus

Tiedostot

2 kappaletta

Avainsanat