Tomolab - Röntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan TKIO-toiminnan tueksi; Kehittämishanke

Päättynyt. 01.05.2019 - 30.04.2022

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (päätoteuttaja), Savonia ammattikorkeakoulu, Savon koulutuskuntayhtymä ja Luonnonvarakeskus

Röntgentomografia tukee monia Pohjois-Savon toimijoille tärkeitä aloja: biologiset ja biolääketieteelliset materiaalit, farmasia, materiaalitiede, geologia, eläin- ja kasvimorfologia, pienenelektroniikka, elintarvikkeet, 3D-tulostus sekä lisätty todellisuus.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Tomolab - Röntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan TKIO-toiminnan tueksi; Kehittämishanke rahoittajan logo Tomolab - Röntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan TKIO-toiminnan tueksi; Kehittämishanke rahoittajan logo Tomolab - Röntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan TKIO-toiminnan tueksi; Kehittämishanke rahoittajan logo

Ryhmän kuvaus

Esittelykuva ryhmästä Tomolab - Röntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan TKIO-toiminnan tueksi; Kehittämishanke

Tomolab-hankkeeseen osallistuvat rahoittajat, toteuttajat ja yritykset.

Tavoitteena on ajanmukainen, läpäisykyvyltään tehokas ja näytekooltaan monipuolinen röntgentomografialaite, jolla vahvistetaan kuvantamis- ja analysointipalvelujen jatkuvuutta. SIB Labsilla on nyt Nikon XTH 225. Erityisesti kuvataan biologisia ja biolääketieteellisiä materiaaleja, komposiittimateriaaleja, 3D-tulosteita sekä metallituotteita. Analysoitavina piirteinä voivat olla mm. kappaleen rakenne ja muodot, säröt, huokoset sekä rakenneosien suuntautuneisuus ja kokojakauma. Kuvattujen kappaleiden 3D-visualisointia voidaan hyödyntää esimerkiksi kappaleiden laadunvalvonnassa, vaurioanalyysissa, mallintamisessa tai lisätyn todellisuuden materiaalina.

Strategisena tavoitteena on kehittää Itä-Suomen yliopiston tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetusympäristön infrastruktuuria ja taitotietoa, jota voidaan hyödyntää monipuolisesti myös yhteistyössä alueen yritysten ja sidosryhmien kanssa.

Tomolab liittyy mm. 3D-tulostusympäristön kehittämiseen Savonialla, Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskuksen näytteiden rakennetutkimukseen sekä Luonnonvarakeskuksessa elintarvikkeiden ja kasvitautien tutkimukseen.

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

Päättynyt. 01.05.2019 - 30.04.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

PROJEKTIT - UEF

Yhteistyökumppanit

Linkit

Tiedostot