Tarkenna hakuasi

Tomolab - Röntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan TKIO-toiminnan tueksi; Kehittämishanke profiilikuva

Tomolab - Röntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan TKIO-toiminnan tueksi; Kehittämishanke

Projekti
Päättynyt 01.05.2019 - 30.04.2022
Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Tomolab - Röntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan TKIO-toiminnan tueksi; Kehittämishanke rahoittajan logo Tomolab - Röntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan TKIO-toiminnan tueksi; Kehittämishanke rahoittajan logo Tomolab - Röntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan TKIO-toiminnan tueksi; Kehittämishanke rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (päätoteuttaja), Savonia ammattikorkeakoulu, Savon koulutuskuntayhtymä ja Luonnonvarakeskus

Ryhmän kuvaus

Esittelykuva ryhmästä Tomolab - Röntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan TKIO-toiminnan tueksi; Kehittämishanke

Tomolab-hankkeeseen osallistuvat rahoittajat, toteuttajat ja yritykset.

Tavoitteena on ajanmukainen, läpäisykyvyltään tehokas ja näytekooltaan monipuolinen röntgentomografialaite, jolla vahvistetaan kuvantamis- ja analysointipalvelujen jatkuvuutta. SIB Labsilla on nyt Nikon XTH 225. Erityisesti kuvataan biologisia ja biolääketieteellisiä materiaaleja, komposiittimateriaaleja, 3D-tulosteita sekä metallituotteita. Analysoitavina piirteinä voivat olla mm. kappaleen rakenne ja muodot, säröt, huokoset sekä rakenneosien suuntautuneisuus ja kokojakauma. Kuvattujen kappaleiden 3D-visualisointia voidaan hyödyntää esimerkiksi kappaleiden laadunvalvonnassa, vaurioanalyysissa, mallintamisessa tai lisätyn todellisuuden materiaalina.

Strategisena tavoitteena on kehittää Itä-Suomen yliopiston tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetusympäristön infrastruktuuria ja taitotietoa, jota voidaan hyödyntää monipuolisesti myös yhteistyössä alueen yritysten ja sidosryhmien kanssa.

Tomolab liittyy mm. 3D-tulostusympäristön kehittämiseen Savonialla, Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskuksen näytteiden rakennetutkimukseen sekä Luonnonvarakeskuksessa elintarvikkeiden ja kasvitautien tutkimukseen.

Yhteistyö

Tiedostot

4 kappaletta

Avainsanat