Tomolab - röntgentomografialaboratorion kehittäminen

Tutkimusryhmä

Röntgentomografiaa käytetään kappaleiden, eliöiden ja materiaalien rikkomattomaan kuvantamiseen.

Hankeaika on 1.5.2019 - 31.12.2021

Röntgentomografia tukee monia Pohjois-Savon toimijoille tärkeitä aloja: biologiset ja biolääketieteelliset materiaalit, farmasia, materiaalitiede, geologia, eläin- ja kasvimorfologia, pienenelektroniikka, elintarvikkeet, 3D-tulostus sekä lisätty todellisuus.

Tutkimusryhmän kuvaus

Esittelykuva tutkimusryhmästä Tomolab - röntgentomografialaboratorion kehittäminen

Tomolab-hankkeeseen osallistuvat rahoittajat, toteuttajat ja yritykset.

Tavoitteena on ajanmukainen, läpäisykyvyltään tehokas ja näytekooltaan monipuolinen röntgentomografialaite, jolla vahvistetaan kuvantamis- ja analysointipalvelujen jatkuvuutta. SIB Labsilla on nyt Nikon XTH 225. Erityisesti kuvataan biologisia ja biolääketieteellisiä materiaaleja, komposiittimateriaaleja, 3D-tulosteita sekä metallituotteita. Analysoitavina piirteinä voivat olla mm. kappaleen rakenne ja muodot, säröt, huokoset sekä rakenneosien suuntautuneisuus ja kokojakauma. Kuvattujen kappaleiden 3D-visualisointia voidaan hyödyntää esimerkiksi kappaleiden laadunvalvonnassa, vaurioanalyysissa, mallintamisessa tai lisätyn todellisuuden materiaalina.

Strategisena tavoitteena on kehittää Itä-Suomen yliopiston tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetusympäristön infrastruktuuria ja taitotietoa, jota voidaan hyödyntää monipuolisesti myös yhteistyössä alueen yritysten ja sidosryhmien kanssa.

Tomolab liittyy mm. 3D-tulostusympäristön kehittämiseen Savonialla, Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskuksen näytteiden rakennetutkimukseen sekä Luonnonvarakeskuksessa elintarvikkeiden ja kasvitautien tutkimukseen.

Tutkimusryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

Yhteistyökumppanit

Linkit

Tiedostot