Työelämälähtöinen laboratoriotyöskentelykoulutuksen kehittämishanke – TE-Lab

01.01.2021 - 31.12.2022

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Työelämälähtöinen laboratoriotyöskentelykoulutuksen kehittämishanke – TE-Lab rahoittajan logo Työelämälähtöinen laboratoriotyöskentelykoulutuksen kehittämishanke – TE-Lab rahoittajan logo Työelämälähtöinen laboratoriotyöskentelykoulutuksen kehittämishanke – TE-Lab rahoittajan logo

TE-Lab on Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitoksen hanke, joka kehittää fotoniikan kansainvälisen maisteriohjelman opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja edistää yhteistyötä yliopiston ja alan yritysten välillä. Hankkeessa uudistetaan maisteriohjelman laboratoriokoulutus tuomalla se lähemmäksi yritystoiminnassa tarvittavaa sisältöosaamista ja käytännön työelämätaitoja.

Uudistettu koulutus tutustuttaa opiskelijat yritysten tuotekehitystyöhön ja siihen liittyviin tutkimusongelmiin. Laboratoriotöissä opiskelijat kehittävät ratkaisuja näihin tutkimusongelmiin hyödyntämällä ja samalla syventämällä laboratorio-osaamistaan sekä ongelmanratkaisu- ja ryhmätyöskentelytaitojaan. Opiskelijoiden työskentelyä ohjataan argumentointia painottavaa opetuksellista mallia (Argument-Driven Inquiry) soveltaen. Opiskelijoiden osaaminen kehittyy työelämän kannalta mielekkäiden tutkimustehtävien parissa, ja yritykset saavat tutkimukseen nojaavaa tietoa tuotekehitystyönsä tueksi.

Ajanjakso

01.01.2021 - 31.12.2022

Ryhmän jäsenet - UEF