Vauhtia uralle - joustavia polkuja työelämän osaamistarpeisiin

01.01.2020 - 31.12.2022

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Riveria (päätoteuttaja) ja Karelia-ammattikorkeakoulu

Hanke kehittää työelämän osaamistarpeiden ennakointia sekä tarpeita vastaavia, oppilaitosten ja osaamisalojen rajat ylittäviä opintopolkuja. Hankkeessa kokeillaan tekoälyä työelämän osaamistarpeiden ennakoinnissa. UEFin yksiköistä mukana ovat JOK/Jatkuvan oppimisen keskus ja tietojenkäsittelytieteen laitos.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vauhtia uralle - joustavia polkuja työelämän osaamistarpeisiin rahoittajan logo Vauhtia uralle - joustavia polkuja työelämän osaamistarpeisiin rahoittajan logo Vauhtia uralle - joustavia polkuja työelämän osaamistarpeisiin rahoittajan logo

Vauhtia uralle – joustavia polkuja työelämän osaamistarpeisiin -hankkeessa kehitetään yrityksille nopeita ja ketteriä ratkaisuja osaavan työvoiman varmistamiseksi hyödyntämällä ennakoivaa analytiikkaa sekä eri tutkintojen ja tutkinnon osien mahdollisuuksia tarjota uudenlaisia koulutuspalveluja tutkinto- ja koulutusasteiden yli.

Hankkeessa mallinnetaan sekä työelämässä että työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville joustavia opintopolkuja henkilökohtaisten koulutuspalvelujen avulla. Yksilöllisiä, tulevaisuusorientoituneita osaamiskokonaisuuksia rakennetaan oppilaitosten yhteistyönä simuloimalla osaamistilin periaatetta Hollannissa kehitetyn Brug-WW -mallin pohjalta.

Hankkeessa on 2 työpakettia:
1.Yritysten osaamistarpeiden selvittäminen tulevaisuusorientoituneesti
Tekoälyn, erityisesti koneoppimisen keinoin yhdistetään olemassa olevia koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointimenetelmiä. Tuotettua tietoa välitetään yrityksille ja muille hankkeen yhteistyökumppaneille kasvokkaisissa kohtaamisissa tai digitaalisilla työskentelyalustoilla.

2. Tarvelähtöisten koulutuspalvelujen rakentaminen, osaamistilikokeilu
Hankkeessa tuotetaan yksilöllisiä ja joustavia sekä tulevaisuusorientoituneita koulutuspolkuja, joita kehitetään eri kouluasteiden ja työelämän välisessä vuoropuhelussa.

Työpakettien tuloksena saadaan
• kuvaus palveluprosessista yrityksen näkökulmasta,
• kuvaus palveluprosessista oppijan/osaajan näkökulmasta,
• kuvaus palveluprosessista koulutuksen tarjoajien näkökulmasta (yhteinen palvelutarjotin),
• koulutuspolku korkeakouluun tai ammatillisen toisen asteen koulutukseen–malli (tulevaisuusorientoituneet koulutuspolut ja osaamisen todentaminen digitaalisilla työkaluilla, osaamistilimalli),
• ennakointityökalu (datamalli).

Hankkeen avulla saadaan yrityksille osaavaa työvoimaa ja tekoälyn avulla koottua tietoa eri toimialojen tulevaisuuden näkymistä. Koulutuksiin osallistuvat henkilöt lisäävät osaamistaan ja työllistymismahdollisuuksiaan työn murroksen ja digitalisaation edellytysten mukaisesti.

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

01.01.2020 - 31.12.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit