Tarkenna hakuasi

Venäjän kielen käytännöllinen kielioppi profiilikuva

Venäjän kielen käytännöllinen kielioppi

Projekti

Johtajat

Kirjoitusjärjestelmä

Seuraavassa ovat isot ja pienet kyrilliset kirjaimet ja suluissa niiden suomalaiset vastineet. Suluissa olevat merkit esittävät suomalaisen käytännön mukaista siirtokirjoitusta eli translitterointia.

A a (a) Б б (b), В в (v) Г г (g) Д д (d) E e (je) Ё ё (jo)

Ж ж (ž), З з (z) И и (i) Й й (j) К к (k) Л л (l) М м (m)

Н н (n) O o (o) П п (p) Р р (r) С с (s) T т (t) У у

(u) Ф ф (f) Х х (h) Ц ц (ts) Ч ч (tš) Ш ш (š)

Щ щ (štš) Ы ы (y) Э э (e) Ю ю (ju) Я я (ja) ь () ъ(’’)

Aakkosten joukossa on kaksi merkkiä, ь (pehmeä merkki) ja ъ (kova merkki), jotka eivät vastaa äännettä vaan ääntämistapaa. Jos esimerkiksi suomalaiseen palo-sanaan lai-tetaan keskelle toinen näistä merkeistä, palьo tai palъo, se lausutaan vastaavasti /pal’jo/ tai /paljo/. Pehmeä merkki nimensä mukaan tekee edellisestä konsonantista liudentu-neen. Sen myötä sanan merkitys muuttuu: кон kon ’pelikierros’, конь kon’ ’hevonen’ (vrt. suomen murt. koni)