Vesioikeuden tutkimusryhmä

01.08.2014 -

Vesioikeuden tutkimus kansainvälisellä, EU:n ja Suomen tasolla. Tutkimusta lävistävinä teemoina ovat vesivarojen kestävä käyttö ja suojelu, vesien tila, tulvat, kala-asiat, vesivarojen yhdennetty hallinta, kansainvälinen vesiyhteistyö, vesiturvallisuus sekä veden, energian ja ruoan sääntelylliset yhteydet. Tutkimusryhmän teoreettisena lähtökohtana on sopeutuva oikeus, joka linkittyy läheisesti sosio-ekologista ympäristöä koskevaan tieteelliseen tietoon.

Tutkimusryhmä tekee vesioikeuden tutkimusta ja etsii ratkaisuja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin osana tieteidenvälisiä tutkimushankkeita. Tällä hetkellä ryhmä osallistuu Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamiin Winland ja BlueAdapt -hankkeisiin, joissa tarkastellaan Suomen vesi-, energia- ja ruokaturvallisuutta sekä sopeutuvaa vesivarojen hallintaa kestävän kasvun avaimena. Tutkimusryhmällä on meneillään myös valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittama VesiPoke-hanke, jossa tutkitaan vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamisen oikeudellisia edellytyksiä vertailevalla otteella. Tutkimusryhmä on tehnyt hiljattain myös selvityksen Maailmanpankille suomalais-venäläisestä rajavesistöyhteistyöstä.