Vesitutkimus

Tutkimusryhmä

Tieteeseen perustuvaa vesivarojen ja -ympäristön kestävää käyttöä

Itä-Suomen yliopiston vesitutkimus yhdistää laaja-alaisesti Itä-Suomen yliopiston vesitutkijoita ja tutkimusryhmiä. Vesitutkimuksen tavoitteena on tehdä kansainvälisesti korkeatasoista vesialan tutkimusta ja kouluttaa vesialan osaajia. Lisäksi olemme luomassa avointa innovaatioekosysteemiä, joka yhdistää yliopiston tutkijat, sektoritutkimuslaitokset sekä veteen liittyvän yritystoiminnan harjoittajat. Toiminnallamme pyrimme lisäämään tutkimuksen vaikuttavuutta sekä edistämään vesivarojen kestävää käyttöä.

Vastataksemme globaalin vesihaasteeseen, integroimme Itä-Suomen yliopiston (UEF) kansainvälisesti tunnustetun, sekä Kuopion että Joensuun kampuksilla tapahtuvan vesialan tutkimuksen entistä poikkitieteellisemmäksi, korkeatasoisemmaksi ja vaikuttavammaksi tutkimusyhteistyöksi.

Luomme alueen muiden vesialan toimijoiden kanssa avoimen innovaatioekosysteemin, jonka tavoitteena on yhteistyöllä edistää kestävää vesivarojen ja vesiympäristöjen yhteiskäyttöä alueellisesti, kansallisesti ja globaalisti.

Itä-Suomen yliopiston vesitutkimusyhteisö pyrkii Suomen kansainvälisesti tunnetuimmaksi vesitutkimusorganisaatioksi vuoteen 2030 mennessä (tavoite). Saavuttaakseen tämän tavoitteen, vesitutkimusyhteisö tukeutuu kolmeen pilariin:

Tutkimus: Tuotamme käyttökelpoisia ja innovatiivisia ratkaisuja vesialalle, perustuen kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen.
Koulutus: Tarjoamme korkeatasoista ja ajantasaista tietoa nykyisille ja tuleville vesialan toimijoille.
Vaikuttavuus: Olemme luotettava tiedonlähde ja tieteeseen perustuvan tiedon tuottaja päätöksenteon tueksi.

Nämä kolme pilaria luovat pohjan avoimelle innovaatioekosysteemille, jossa yhdistyvät yliopiston vahva monitieteinen perustutkimus, sektoritutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen soveltava tutkimus, vesialan viranomaisten valvontaan liittyvä osaaminen sekä alalla toimivien yritysten vastuullinen tuotekehitys (visio). Strategia perustuu rehellisyydelle, korkeatasoiselle ja avoimelle tutkimukselle sekä tasa-arvolle (arvot). Avoin innovaatioekosysteemi luo vahvan pohjan vaikuttavalle tutkimukselle. Itä-Suomen yliopiston vesitutkimusohjelma koordinoi avointa innovaatioekosysteemiä.

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyö UEF:n tutkimusryhmien kanssa

Yhteistyökumppanit