WasteLess Karelias

01.12.2018 - 31.08.2022

Tutkimusryhmä

Hanketta rahoitetaan Karelia CBC-ohjelmasta. Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (päätoteuttaja), Maaseudun sivistysliitto (MSL), Institute of Economics of the Karelian Research Center (IoE) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Karelia CBC

WasteLess Karelias rahoittajan logo

Ryhmän kuvaus

WasteLess Karelias – hankkeen päämääränä on ehkäistä Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan maaseutualueiden roskaantumista ja parantaa kylien jätehuoltoa. Hanke kannustaa paikallisia asukkaita, viranomaisia ja yrityksiä kehittämään jätteiden kierrätystä ja maaseudun elinympäristöjä. Hanke tukee näiden tavoitteiden toteuttamista selvittämällä karjalaisten kylien roskaantumisen nykytilaa sekä toimijoiden ja asukkaiden asenteita, tietämystä ja halukkuutta jätteiden kierrätykseen ja jätteiden synnyn ehkäisyyn. Hankkeessa rakennetaan maaseudun kyliin jätepisteitä sekä järjestetään paikallisia työpajoja, siivoustalkoita, rajat ylittävä koulujen välinen kilpailu ja jäteaiheinen Trash Art –festivaali.

Ryhmän sivut

Videot

https://www.youtube.com/watch?v=LP6AXRXrfUQ

Ajanjakso

01.12.2018 - 31.08.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit

Linkit

Julkaisut