Yritysyhteistyö ja kumppanuudet

01.10.2018 - 30.09.2021

Projekti

Yliopiston ja yritysten yhteistyöstä uutta osaamista, ideoita ja innovaatioita yrityksille.

Yhteistyöllä yliopiston kanssa tuet yrityksesi innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan kehittymistä hyödyntämällä uusinta tutkimustietoa ja teknologioita sekä verkottumalla alan asiantuntijoihin. Yhteistyö yritysten ja muiden toimijoiden kanssa parantaa tutkimustulosten parempaa hyödyntämistä sekä opetuksen ja tutkimuksen relevanssia ja vaikuttavuutta. Yhdessä voimme kehittää osaamista, luoda uusia mahdollisuuksia ja etsiä ratkaisuja tarpeisiinne sekä laajempiin globaaleihin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Elinkeinoelämän ja yliopiston yhteistyömuotoja ovat:

 • yritysten tarpeisiin pohjautuvat tilaustutkimukset ja yhteistyöprojektit
 • yliopiston teknologioiden ja laiteinfran hyödyntäminen
 • yrityksille räätälöidyt täydennyskoulutukset
 • opiskelijoiden yrityksille suorittamat harjoittelujaksot ja opinnäytetyöt
 • työelämälähtöiset opintokurssit ja -projektit sekä vierailijaluennot ja yritysvierailut
 • opiskelijoiden rekrytointi
 • verkottumistilaisuudet, yrityspäivät ja muut tapahtumat.

Näitä toimintoja ja yhteistyömuotoja tuotamme ja kehitämme yhteistyössä muiden korkeakoulujen, yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa.  Alueen korkeakoulujen (UEF, Savonia ja Karelia) yhteinen Yritysyhteistyön kehittäminen kasvualoilla (YRIKE) -hanke kehittää uutta toimintamallia ja kartoittaa potentiaalisia yhteistyöyrityksiä ja yritysten osaamistarpeita. Hanke edistää tutkimus- ja innovaatiotoiminnan uusia konsepteja, järjestää yrityspäiviä, esittely- ja verkottumistilaisuuksia, joissa niin yliopiston osaaminen ja tarjonta kohtaa yritysten tarpeet.

Monesti yhteistyö lähtee liikkeelle pienestä alusta, josta voi rakentua ajanmittaan pitkäaikainen kumppanuus. Tervetuloa rakentamaan yhteistyötä kanssamme! Ota yhteys Harriin tai Arttuun, asiakaspäälliköihimme, jotka palvelevat yrityksiä sekä Kuopion että Joensuun kampuksilla.

Avainsanat

Ajanjakso

01.10.2018 - 30.09.2021

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Tutkimus- ja kehityspäällikkö Antti Iire
  Tutkimus- ja kehityspäällikkö Antti Iire antti.iire@savonia.fi
 • TKI-asiantuntija Jani Pakonen
  TKI-asiantuntija Jani Pakonen jani.pakonen@savonia.fi
 • TKI-asiantuntija Marika Turkia
  TKI-asiantuntija Marika Turkia marika.turkia@karelia.fi
 • TKI-asiantuntija Tiina Arpola
  TKI-asiantuntija Tiina Arpola tiina.arpola@savonia.fi
 • Kehittämispäällikkö Asko Puhakka
  Kehittämispäällikkö Asko Puhakka asko.puhakka@karelia.fi
 • Projektiasiantuntija Timo Pakarinen
  Projektiasiantuntija Timo Pakarinen timo.pakarinen@karelia.fi

Yhteistyökumppanit