Kemian laitoksen laiteinfrastruktuuri

Tällä sivustolla esitellään kemian laitoksen tutkimuslaitekantaa.
Meillä on merkittävät laitekokonaisuudet esim. massaspektrometrejä, molekyylimallinnukseen soveltuvia laskentapalvelimia ja materiaalitutkimuksen valmistus- ja tutkimuslaitteita.