Mari Berg

Suunnittelija, Jatkuvan oppimisen keskus

Kirsi Savonen

Yliopisto-opettaja, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Muuttuvat tilat - muuttuva pedagogiikka

Muuttuvat tilat – muuttuva pedagogiikka (MTMP) on Tulliportin normaalikoululla toteutettava Itä-Suomen yliopiston ja Opetushallituksen rahoittama hanke. MTMP-hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaslähtöisyyteen ja yhteisopettajuuteen perustuvaa pedagogiikkaa, jota toteutetaan hankkeessa suunnite...