Jani Kontkanen

Projektitutkija, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Lauri Partanen

Yliopisto-opettaja, Historia- ja maantieteiden laitos

Virpi Jylhä

Yliopistonlehtori, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos