CROSSHARES konsortio - jäniseläintutkimus

Tutkimusryhmä on osa CROSSHARES konsortiota, joka tutkitaan rusakon ja metsäjäniksen risteytymisen biologisia seurauksia, hyödyntäen laajasti genomiikan ja molekyylibiologian menetelmiä.

The research group of Aquatic Ecology and Behavioural Ecology

01.01.2010 -
Akvaattisen ekologian ja käyttäytymisekologian tutkimusryhmä toimii Itä-Suomen yliopistossa Ympäristö- ja biotieteiden laitoksella sekä Joensuun että Kuopion kampuksella. Ryhmän kiinnostuksen aiheet sivuavat laaja-alaisesti ja monitieteisesti vesibiologiaa, vesiekologiaa, evolutiivista ekologiaa ...

Plant resistance ecology

Tutkimusryhmä selvittää ilmaston muutoksen, kuten kohonneen lämpötilan ja UVB-säteilyn vaikutuksia puumaisiin kasveihin. Ensisijaisesti selvitetään kasvien kasvua ja kasvikemiallisia vasteita. Lisäksi tutkitaan kasvien sisältämiä bioaktiivisia aineita ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Mitokondriobiologia

01.10.2012 -
Tutkimusryhmämme tutkii Mitokondrio-DNA:n ylläpitoa sekä tämän merkitystä solujen ja kudosten terveelle toiminnalle, hyödyntäen laajasti molekyylibiologian ja genomiikan menetelmiä.

Kuudes sykli periferiassa, KYPER

01.05.2020 - 30.04.2024
Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke (postdoc apuraha)

Yhteyshenkilö:

Maija Halonen
maija.halonen(at)uef.fi
+358 40 5796363