Farmasian analytiikkayksikkö

Päättynyt. 27.02.2020 - 30.04.2021
Farmasian laitoksella toimiva analytiikkayksikkö tarjoaa yliopiston tutkijoille sekä yhteistyökumppaneille analyyttisen kemian menetelmäosaamista sekä analyysipalveluja massaspektrometriassa, NMR spektroskopiassa sekä epäorgaanisessa analytiikassa.

Aihiolääketutkimusryhmä

Aihiolääketutkimusryhmä parantaa lääkeaineiden ominaisuuksia, kuten kulkeutumista ja kohdentumista, kemiallisten teknologioiden - erityisesti aihiolääketeknologian - avulla.

Farmaseuttinen Fysiikka

Kiinteiden farmaseuttisten materiaalien fyysis-kemialliset ominaisuudet määräävät olennaisesti materiaalien käyttätymisen, stabiiliuden ja vaikutuksen niiden elinkaaren aikana. Materiaalin käyttäytymisen ennustaminen sen prosessoinnin, säilytyksen ja annostelun aikana vaatii syvää ymmärrystä ter...