QCARE

01.03.2012 -
Valtimosairauksien ja diabeteksen hoidon laatu perusterveydenhuollossa - Päästäänkö Käypä hoidon tavoitteisiin? Quality of care of cardiovascular diseases and diabetes in primary health care - the gap between evidence and treatement

Geriatrisen hoidon tutkimuskeskus Gerho

Geriatrisen hoidon tutkimuskeskus (Gerho) on Itä-Suomen yliopistossa toimiva monitieteinen tutkijayhteisö. Tutkimuksen keskiössä on ikääntyneiden hoidon optimointi ja aihealueina mm. lääkehoito, ravitsemushoito, toimintakyvyn arviointi ja kuntoutus. Gerhon projekteihin kuuluvat MEDALZ ja NutOrMed...

FinCC-luokituskokonaisuus, hoitotyön termistön tutkimusryhmä

Kansallisesti yhtenäinen hoitotyön tiedonhallinta saavutetaan, kun tavoitteiden mukaan kaikissa potilastietojärjestelmissä otetaan käyttöön yhteisten määritysten mukaiset tietorakenteet. Potilastietojärjestelmien potilaskertomuksen käyttö edellyttää kansallisesti määriteltyjä standardeja keskeisi...

Geospatial Health

01.01.2018 - 31.12.2023
Geospatial Health tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita Historia- ja maantieteiden laitokselta Itä-Suomen yliopistosta sekä geofarmasian alan väitöskirjatutkimus USAssa. Tutkimusryhmä on Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuus terveys- ja sosiaalipalveluissa (EFFECTIVENESS) -tutkimusyhteisön jäsen.

Tiina Laatikainen

Professori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Metsien terveys

24.10.2017 -
Keskeisiä tutkimusteemoja ovat, ilmastonmuutoksen vaikutukset metsien terveyteen ja biodiversiteetin käyttö ja hoito sekä bioottiset metsätuhot ja häiriöt

Selvitys Suomen psykiatrisista eristystiloista

01.10.2020 - 31.05.2023
Selvityksen tavoitteena on kerätä perustiedot kaikista Suomen psykiatrisista eristyshuoneista ja näin muodostaa kokonaiskuva eristyshuoneiden fyysisestä ympäristöstä, sisustuksesta ja varustelusta.