Ympäristöekologian tutkimusryhmä

01.01.1970 -
Ympäristöekofysiologian tutkimus keskittyy ilmaston muutoksen vaikutusten ekologisten ja fysiologisten vasteiden selvittämiseen pohjoisissa kasveissa ja ekosysteemeissä. Viime vuosina olemme tutkineet kohoavan otsonipitoisuuden (O3), hiilidioksin (CO2), UV-B säteilyn ja lämpötilan vaikutuksia p...

Suomen petokärpäset sukulaisineen -kirjahanke

01.01.2021 - 31.12.2022
Tässä puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelman (PUTTE 2) hankkeessa on tarkoituksena tuottaa moderni, näyttävä ja helppokäyttöinen opas Suomen petokärpästen (Asilidae), kimalaiskärpästen (Bombyliidae), tikarikärpästen (Therevidae) ja ikkunakärpästen (S...

Anu Valtonen

Yliopistotutkija, Ympäristö- ja biotieteiden laitos