GERIT - gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa

01.01.2021 - 31.12.2022
Gerontologiselle sosiaalityölle on ikääntyvässä yhteiskunnassa erityinen tarve, sillä ikääntymisen, eläköitymisen, sairauksien ja sosiaalisten verkostojen pienentymisen riskien myötä sosiaaliset ongelmat voivat kärjistyä. Gerontologisen sosiaalityön osaaminen ja prosessit eivät kuitenkaan ole täl...

Vammaisuus ja ihmisarvo

01.09.2021 -
Miten vammaisten ihmisten ihmisarvosta säädetään Suomen lainsäädännössä? Miten tämä heijastuu heidän elämäänsä?