GERIT - gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa

01.01.2021 - 31.12.2022
Gerontologiselle sosiaalityölle on ikääntyvässä yhteiskunnassa erityinen tarve, sillä ikääntymisen, eläköitymisen, sairauksien ja sosiaalisten verkostojen pienentymisen riskien myötä sosiaaliset ongelmat voivat kärjistyä. Gerontologisen sosiaalityön osaaminen ja prosessit eivät kuitenkaan ole täl...

Roosa-Maria Savela

Nuorempi tutkija, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Sari Rissanen

Dekaani, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta