Mervi Rantsi

Yliopisto-opettaja, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos