Nina Heiskanen

Yliopisto-opettaja, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Tero Tuononen

Nuorempi tutkija, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Ari Sivenius

Yliopistonlehtori, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede