Clinical Alzheimer Research

Kliinisillä Alzheimerin taudin tutkimusryhmillä on laaja asiantuntemus kliinisistä ja väestöpohjaisista tutkimuksista, riskitekijöistä, neuropsykologiasta, biomarkkereista, aivokuvantamisesta, ja Alzheimerin taudin sekä lievien muistihäiriöiden kliinisistä interventioista ja tutkimuksista.
...

Kimmo Räsänen

Professori, Emeritus, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

EDCMET

01.01.2019 - 31.12.2023
Metabolic effects of Endocrine Disrupting Chemicals: novel testing METhods and adverse outcome pathways

Niuvanniemen sairaalassa tehtävä tutkimus

Niuvanniemen sairaala toimii Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, jonka tehtävänä on huolehtia oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta.

Klinikkaa johtaa professori Jari Tiihonen.