Maija Halonen

FT, Post doc, apurahatutkija, Historia- ja maantieteiden laitos