edTech

Digitaalisten teknologioiden suunnittelu, tutkiminen ja kehittäminen oppimisen ja kehityksen tueksi.

FCLab.lukio – Future Classroom Lab lukiossa

FCLab.lukio-hanke toteuttaa opetukseen ja palautumiseen soveltuvan virtuaaliluontoympäristötilan, digitaalisen immersion mahdollistavan monitoimitilan sekä käyttäjien luontosuhdetta ja luovuutta vahvistavat aula- ja käytävätilat. Hyvinvointiajattelua tukevien toimintamallien, pedagogisten käytänt...

Silja Penttinen

Projektitutkija, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Systeemitason genomiikka - Heinäniemi

Tutkimuksemme selvittää sairauksien syntymekanismeja, jotka liittyvät solujen tilan säätelyn häiriöihin. Genomin aktiivista luentaa voidaan seurata nykyteknologioilla kattavasti, jopa yksittäisten solujen tasolla. Saatu mittaus edustaa solun sen hetkistä tilaa. Tutkimme erilaisia säätelyreittejä,...