Ennustaako älykkyys ja persoonallisuus riskikäyttäytymistä?

01.09.2020 - 31.08.2024
Tässä tutkimusprojektissa tarkastellaan, kuinka kognitiiviset kyvyt, luonteenpiirteet ja sosioekonominen tausta ennustavat yksilöiden riskinottoa ja pelikäytöstä rahapelimarkkinoilla. Tutkimuksissa hyödynnetään ainutlaatuista aineistoa, jossa yhdistyvät rekisteriaineisto suomalaisten sosioekonomi...

Riikka Hirvonen

Yliopistotutkija, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto