Kriminologian tutkimusryhmä

Kriminologia on monitieteinen tutkimusala, jonka tutkimuskohteena on rikoskäyttäytyminen ja sen syyt sekä rikollisuuden virallinen ja epävirallinen kontrolli. Itä-Suomen yliopiston Oikeustieteiden laitoksen Kriminologian tutkimusryhmän painopisteenä on rikosoikeudellisen järjestelmän toiminnan em...

Empiirisen oikeustutkimuksen yksikkö

Yksikön tehtävänä on tukea empiiristä oikeustutkimusta, vastata alaan liittyvän koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä niin yliopiston sisällä kuin valtakunnallisestikin sekä ylläpitää yhteistyötä yliopiston sisällä ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Toimimme asiantuntijoina empiiristä ...

Kestävän kiertotalouden tutkimuskeskus

01.08.2021 -
Kestävän kiertotalouden tutkimuskeskus perustettiin vuonna 2021 Itä-Suomen yliopiston Kauppatieteiden laitokselle. Se on yksi RESOURCE RCn kolmesta tutkimuskeskuksesta.

Tutkimus
Tavoitteena on tehdä tutkimusta, joka vauhdittaa siirtymää kestävään kiertotalouteen. Monitietei...

Lääkepolitiikan tutkimusryhmä

Tutkimme lääkepoliittisia uudistuksia ja niille asetettujen tavoitteiden ja odotusten toteutumista uudistukselle keskeisistä näkökulmista.

Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia

Spatia on Itä-Suomen yliopistossa toimiva soveltavaan tutkimukseen, arviointeihin ja aluekehittämiseen erikoistunut yksikkö.  Teemme asiakkaillemme tutkimuksia ja selvityksiä sekä tuotamme asiantuntijapalveluja valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen kehitystyön tarpeisiin. Lisäksi osallistu...

Responsive Natural Resources Governance Research Group

Tavoitteena on analysoida ympäristöpolitiikan ja kansainvälisten ympäristösopimusten toteutumista ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tutkimusryhmässä kartoitetaan, millaisia mahdollisuuksia ja esteitä paikallistason toimijoilla on osallistua luonnonvarojen suojeluun ja käyttöön. Voidaanko vuorovai...

Sopeutuvat innovatiiviset maaseudut - SOMA

01.05.2020 - 31.03.2022
Tutkimuksen lähtökohtana on shrinking rural area -käsite moniulotteisena ilmiönä. Vähenevän ja ikääntyvän väestön alueilla elinvoiman lisäämistä, uusien mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edellytyksiä voi lähestyä smart shrinking -ajattelulla, josta tässä käytetään termiä älykäs sopeutuminen. Moniu...