Jyrki Virtanen

Yliopistotutkija (Tenure Track), Jyrki Virtanen (jyrki.virtanen@uef.fi)

Järviekosysteemit ja ravintoverkot

Tutkimusryhmä selvittää miten maaekosysteemeistä peräisin oleva orgaaninen aines vaikuttaa ravintoverkon toiminnassa elintärkeiden biokemiallisten yhdisteiden (rasvahapot, aminohapot) saatavuuteen ja siirtymiseen järvien ranta-alueiden ravintoverkoissa.

Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus

Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus on vuonna 2007 alkanut ja edelleen käynnissä oleva kontrolloitu liikunta- ja ravitsemusinterventiotutkimus, joka toteutetaan suuressa väestöpohjaisessa lapsiaineistossa, jota on seurattu takautuvasti sikiöajasta lähtien ja etenevästi nuoruusikään saakka. Tu...

Ravitsemusepidemiologian tutkimusryhmä

Tutkimuksemme keskittyy selvittämään ravitsemuksen ja kroonisten kansansairauksien ja niiden riskitekijöiden välisiä yhteyksiä. Tutkimusmenetelminä käytetään sekä havainnoivia väestötutkimuksia että kokeellisia tutkimuksia ihmisillä.