Vaikuttava sosiaali- ja terveysjohtaminen (JoVa)

01.08.2017 - 31.12.2030
Tutkimusryhmä selvittää johtamisen yhteyttä ja vaikutuksia organisaation tuloksellisuuteen uudistuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Johtamista tarkastellaan erityisesti strategisen johtamisen, muutoksen johtamisen sekä tiedon ja osaamisen johtamisen näkökulmasta, painottaen sote-uu...

Mari Berg

Suunnittelija, Jatkuvan oppimisen keskus

Anneli Hujala

Projektitutkija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

SOTE-vaikuttavuuskeskus -hanke

01.01.2021 -
Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä käynnistyi vuodenvaihteessa 2020–2021 projekti kansallisen sote-vaikuttavuuskeskuksen toimintasuunnitelman laatimiseksi. Suunnitelmassa määritetään vaikuttavuuskeskuksen rooli ja toimintatavat osana suomalaista sote-asiantuntijaverkostoa. ...

Anna Karttunen

Nuorempi tutkija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Kirsi Savonen

Yliopisto-opettaja, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Tuula Kivinen

Yliopistonlehtori, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos