Adil Yazigi

Tutkijatohtori, Tietojenkäsittelytieteen laitos