Suotrendi-tutkimushanke

01.01.2020 - 31.12.2022
Hankkeen koko nimi: Alastomuutta, allikoita ja kannanottoa: suotrendi kulttuuriperintöä muokkaamassa.
Johtaja: Dosentti Kirsi Laurén.
Toteutuspaikka: Humanistinen osasto, filosofinen tiedekunta.
Tutkimuskausi: 2020-2022

Virpi Kaukio

Apurahansaaja, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

LETTO-PUTTE

01.01.2021 - 31.12.2022
Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelman (PUTTE 2) hankkeessa tarkastelemme lettojen luontotyyppejä ja lajistoa. Letot ovat uhanalaisimpia suotyyppejä ja erityisen tärkeitä biodiversiteetin kannalta. Keräämme kaiken mahdollisen jo olemassa olevan letto...

Kirsi Laurén

Yliopisto-opettaja, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Suo- ja maaekologian tutkimusryhmä

Our research focuses on vegetation – soil processes and their GHG impacts and on peatland vegetation dynamics.

Our research group is based at the School of Forest Sciences, University of Eastern Finland.

See our latest news in Facebook: https://www.facebook.com/peat...