Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (PROMEQ)

01.08.2016 - 31.12.2021
PROMEQ tutkii ja kehittää kokonaisvaltaista mallia ja osallistavia menetelmiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen yhteistyössä neljän haavoittuvan väestöryhmän, palveluammattilaisten, järjestöjen ja päätöksentekijöiden kanssa.

ChatPal

01.10.2019 - 30.09.2022
ChatPal - Keskustelevat viestintäsovellukset mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemisen apuna harvaan asutuilla alueilla

Tiina Laatikainen

Professori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Kimmo Räsänen

Professori, Emeritus, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö