Lääketalouden ja vaikuttavuuden tutkimusryhmä

Lääketalouden ja vaikuttavuuden tutkimusryhmän tutkimuksen ensisijaisena tutkimuskohteena ovat lääkehoitojen ja muiden terveydenhuollon menetelmien sekä politiikkatoimenpiteiden arviointi ja vaikuttavuustutkimus (esimerkiksi terveyteen liittyvän elämänlaadun, terveydenhuollon kustannusten sekä to...

Riikka Hirvonen

Yliopistotutkija, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Juha Lång

Tuntiopettaja, Vieraat kielet ja käännöstiede

Adil Yazigi

Tutkijatohtori, Tietojenkäsittelytieteen laitos