Managing smart and sustainable knowledge-intensive economy in rural areas of Finland

01.08.2021 - 31.12.2022

Research group

Funder(s)

Main funder

Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista

Time period

01.08.2021 - 31.12.2022

Group members - UEF