Refine your search

Henna  Konu

Henna Konu

Associate Professor

Tourism business research

Business School, Faculty of Social Sciences and Business Studies

henna.konu@uef.fi | +358 50 305 9023

I’m working as an Associate Professor at University of Eastern Finland focusing on examining nature-based tourism business. My current research interests are nature connectedness in nature-based tourism experiences, sustainability in tourism firms, designing experiential tourism services and tourism as a part of bioeconomy.

Specialties and interests in research: well-being tourism, nature-based tourism, wellbeing from nature, experience design, experiential services, customer involvement, qualitative methods, responsible tourism, sustainable tourism, eco-labels and schemes, carbon offsetting models in tourism, cultural ecosystem services

Recent publications

Journal articles (see more from publications):

Sorakunnas, E., & Konu, H. (2023). Digitally Customized and Interactive Laddering: A New Way for Examining Tourists’ Value Structures. Journal of Travel Research, 62(3), 626–643. https://doi.org/10.1177/00472875221077976 

Konu, H., Murphy, J., Komppula, R., & Mikkonen, T. (2020). Investigating emotional commitment towards a region and a hotel brand. International Journal of Hospitality Management, 87, 102467. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102467

Konu, H. & Tyrväinen L. (2020). Matkakohteen luontoympäristön vetovoimaisuuden ylläpitäminen maisema- ja virkistysarvokaupan avulla. Matkailututkimus, 16(2), 40–44. https://doi.org/10.33351/mt.97572

 

Industry reports (see more from publications):

den Herder, M., Wallius, V., Konu, H., Heräjärvi, H., Viitanen, J., Mutanen, A., Kurttila, M. & Chen, X. (2022). Developing forest-based bioeconomy in the Region of North Karelia, Finland: Opportunities in co-operation with China. Natural resources and bioeconomy studies 8/2022. Natural Resources Institute Finland. Helsinki. 55 p. https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/551543/luke-luobio_8_2022.pdf?sequence=7&isAllowed=y

Konu, H., Neuvonen, M., Mikkola, J., Kajala, L., Tapaninen, M. & Tyrväinen L. (2021). Suomen kansallispuistojen virkistyskäyttö 2000–2019 [The Recreational Use of Finnish National Parks 2000–2019]. Metsähallituksen Luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 236. [Metsähallitus / Parks and Wildlife Finland. Nature conservation publications, Series A] Metsähallitus, Vantaa. 131 pages. https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Asarja/a236.pdf

Konu, H. & Tyrväinen, L. (2021). 4.4 Luontomatkailun, luonnontuotealan ja luontoon liittyvän palveluliiketoiminnan kehitys. In: Suomen biotalouden kestävän kasvun skenaario: Taustaselvitys Suomen biotalousstrategian päivitykseen. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:57: 39–41.

Rinnevalli, R., Artell, J., Iho, A., Konu, H., Pokki, H., Ahopelto, L., Ojanen, H., Kuoppala, M., Koljonen, S. & Louhi, P. (2021). Vaellusesteiden purkaminen osana vaelluskalojen elinympäristökunnostuksia. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 29/2021. Luonnonvarakeskus, Helsinki. 88 pages. https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/547478/luke-luobio_29_2021.pdf?sequence=7&isAllowed=y

Rikkonen, P., Aakkula, J., Niemi J., Setälä. J, Tyrväinen, L., Viitanen, J., Kniivilä, M., Konu, H., Kurttila, M., Mutanen, A., Niemi, J., Pihlanto, A., Rinne, M., Routa, J., Saarni, K. & Salmi, P. (2020). Skenaariotarkastelu koronapandemian vaikutuksista metsäsektoriin, maa-, elintarvike- ja kalatalouteen sekä luontoon perustuvaan matkailu ja luonnontuotealaan 2020-luvulla. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 77/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 65 pages. https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/546424/luke-luobio_83_2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Wallius, V., Viitanen, J., Konu, H., Mutanen, A., Heräjärvi, H., Kurttila, M., Chen, X., Hälinen, M. & den Herder, M. (2020). Pohjois-Karjalan ja Kiinan välisen metsäbiotalouden nykytilanne ja kehitysmahdollisuudet. [The current state and development possibilities of forest bioeconomy between North Karelia and China.] Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 23/2020. Helsinki. 55 pages. https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/545681/luke_luobio_23_2020.pdf?isAllowed=y&sequence=1

Publications

108/108 items